Mihai Moia, Directorul Executiv Asociaţia ROENEF: Renovarea eficientă a spitalelor reduce spitalizarea cu 11%, producând economii potențiale de aproximativ 45 de miliarde de euro

Mihai Moia, Directorul Executiv Asociaţia ROENEF

Sectorul construcțiilor are un rol central în atingerea obiectivelor climatice și energetice setate de Directiva UE EPBD și aprobate de Parlamentul European în martie anul acesta, cu termene limită pentru 2030, respectiv  2050. Potrivit Asociației pentru Promovarea Eficienței Energetice în Clădiri (ROENEF), sectorul construcțiilor reprezintă aproximativ 8,2% din PIB-ul UE, respectiv 10% din totalul ocupării forței de muncă, iar în ceea ce privește rata de renovare energetică, aceasta ar trebui să se tripleze pentru ca România să se alinieze termenelor directivei.

Asociaţia ROENEF salută adoptarea raportului privind performanța energetică a clădirilor (EPBD) de către Parlamentul European și sprijină toate amendamentele adoptate la 14 martie 2023. Directiva prevede instituirea unui cadru adecvat de reglementare, financiar și indicativ pentru sprijinirea renovării clădirilor, introducerea unor standarde minime de performanță energetică (MEPS), o schemă de certificate de performanță energetică (EPC) îmbunătăţită şi implementarea standardului de construcție cu emisii zero într-un ritm mai accelerat.

Reprezentanții asociației atrag atenția asupra importanței renovării eficiente a întregului stoc de clădiri de pe suprafața UE, inclusiv România, renovare care cade sub incidența directă a jucătorilor din domeniul construcțiilor.

Întrebarea cărămidă: Pentru a atinge obiectivele climatice și energetice, ce trebuie să se întâmple pe zona de renovare energetică?

Mihai Moia, Directorul Executiv Asociaţia ROENEF: Pentru a ne atinge obiectivele climatice și energetice, rata de renovare energetică ar trebui să se tripleze și să urmărească transformarea stocului de clădiri în clădiri cu consum de energie aproape zero, inclusiv în România. Să nu uităm de beneficiile la nivel de calitate a vieții, economii indirecte, respectiv locuri de muncă produse de renovare.  Pentru fiecare 1 milion de euro investit în renovarea energetică a clădirilor, în UE sunt create în medie 18 locuri de muncă. Renovarea eficientă a clădirilor de birouri crește productivitatea cu aproximativ 12%, ceea ce duce la un beneficiu potențial de aproximativ 500 de miliarde euro pentru economie pe an. Mai mult, renovarea eficientă a spitalelor reduce spitalizarea cu 11%, producând economii potențiale de aproximativ 45 de miliarde de euro pe an pentru sectorul medical, la nivelul UE.

Despre ROENEF Asociația pentru Promovarea Eficienței Energetice în Clădiri – ROENEF,  reprezintă o asociație non-profit, apolitică, formată din companii multinaționale precum Saint-Gobain, Rockwool, Knauf Insulation, Signify, Danfoss, VELUX Romania,  Alukonigstahl, URSA, SOMFY, Schneider Electric, ALUPROF, DAIKIN şi PERI. Asociația ROENEF are ca obiectiv promovarea și susținerea unui cadru legislativ favorabil creșterii eficienței energetice în clădiri în vederea atingerii obiectivelor naționale și europene privind neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon, eficiența energetică și energia din surse regenerabile.